Ceník krátkodobého půjčovného

Ceník dlouhodobého půjčovného

Ceník celosezonního půjčovného

POJIŠTĚNÍ CELOROČNÍCH VÝPŮJČEK PROTI NEÚMYSLNÉMU POŠKOZENÍ A ODCIZENÍ

U celoročních výpůjček si můžete vybavení pojistit proti jeho neúmyslnému poškození o odcizení. Pojištění se vztahuje třeba na poškrábání skluznice, vytržení hrany, zlomení lyže nebo hůlek atd. Případné odcizení je třeba doložit policejním protokolem.

Pojistka se platí spolu s nájemným a činí u celoroční výpůjčky 200,-Kč.

Pojistné se nevztahuje na ztrátu či poškození způsobené nesprávným užíváním pronajatého vybavení (např. jízda po nedostatečně vysněženém terénu či po terénu ošetřeném posypem)..

Upozorňujeme, že půjčovné lze hradit pouze hotově.

  • Vybavení bude zapůjčeno po předložení OP a složení peněžní jistiny dle ceníku.
  • Klient je povinen vrátit zapůjčené vybavení ve smluvený den.
  • Vybavení musí být vráceno v neporušeném stavu, v případě úmyslného poškození nebo z nedbalosti je klient vzniklou škodu uhradit.

klikni pro návrat zpět na