Nepříznivé povětrnostní vlivy

Co když nebude sníh?
V případě sněhové podmínky nedovolí uskutečnění kurzu, bude kurz přesunut na náhradní termín.
V případě, že se ani v náhradním termínu kurz neuskuteční bude Vám zpět vyplaceno 90% zaplacené částky.

Uskuteční se kurz i za špatného počasí?
Pokud je v provozu areál SKI Malenovice tak kurz proběhne. V případě extrémního počasí rozhodne o uskutečnění organizátor.